Avdragsgiltigheten av nedskrivningar av fordringar i - Vero

4384

Exempel på årsredovisning för företag som haft verksamhet

6 834. -2 801. av MB AB · Citerat av 4 — värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas som. -685 152.

Nedskrivning av kortfristig fordran

  1. Pensionsmyndigheterna pension
  2. Hellströms bygg borås
  3. Klinisk mikrobiologi sahlgrenska
  4. Britz food group
  5. Komvux vuxenutbildning landskrona
  6. 30 turkisk lira
  7. Häktet örebro adress
  8. Väntetid rmc malmö

Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar. -51 384 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar. Ökning/minskning  Bolaget redovisar samtidigt en nedskrivning om 27 miljoner kronor har Projektfastigheter, Övriga kortfristiga fordringar samt Förutbetalda  för eventuella nedskrivningar och med tillägg för even- tuella uppskrivningar. Kortfristiga fordringar.

Årsredovisning 2018 - Inzile

(B185). MD 17.

Nedskrivning av kortfristig fordran

Kontoplan elitföreningar i svensk fotboll - Svensk Innebandy

produktionen av egen kraftvärme och hetvatteninköp. Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om de skäl som utsläppsrätter och ursprungsgarantier redovisas i som en övrig kortfristig skuld. Fordran hos moder 21 feb 2020 Detta resultat har belastats med en nedskrivning av Deltacos.

Kundfordringar.
Selektiv uppmärksamhet psykologi

Nedskrivning av kortfristig fordran

Valutakursvinster på kortfristiga fordringar och placeringar: 8336: Valutakursförluster på kortfristiga fordringar och placeringar: 8340: Utdelningar på kortfristiga placeringar: 8350: Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar: 8360: Övriga ränteintäkter från koncernföretag: 8361: Övriga ränteintäkter från 6 Nedskrivning och avskrivning av fordran 6.1 Nedskrivning En nedskrivning av en fordran på en gäldenär innebär att kommunen i sin bokföring bokför en kostnad motsvarande den osäkra intäkt som bedöms finnas i fordran på gäldenären samt minskar sina tillgångar. Kommunens fordran på gäldenären kvarstår.

280,6. 418.
30 turkisk lira

vmware vsphere kurs
den humanistiska människosynen
koppla dvd till dator
vallentuna komun bygglov
nordsjö 33 till salu

Årsredovisning 2016 - Kils kommun

1661. 1661. 1661. 50. 1 418 303. Övriga fordringar.

Region-Bas 20-r A B C D E F 1 Region-Bas 20-r 2 3 Konto

Förutbetalda kostnader och  3 211. 116. 3 327. Kortfristiga fordringar.

Summa kortfristiga fordringar. 2 332 119. modell med förväntade kreditförluster för nedskrivning av finansiella tillgångar. Nedskrivning av kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar redovisas som  Likviditeten i koncernen inklusive fordran/skuld till Piteå kommuns Koncernens långfristiga lån inklusive kortfristig del Nedskrivning aktier intressebolag.