Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - CORE

1884

Universitetet stoppar positiv särbehandling Ergo

Med all vår bredd och styrka ska vi stödja en hållbar utveckling, samverka med det omgivande samhället och verka för öppenhet och respekt. 1997/98:12) beslutade riksdagen att samtliga universitet, högskolor och enskilda anordnare av utbildning på högskolenivå skulle ges mål avseende könsfördelningen bland nyrekryterade professorer. Vart och ett av dessa lärosäten skulle ges ett samlat mål, beräknat utifrån rekryterings-underlaget. Diskrimineringslagens krav på att främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner (3 kap 7 § 2008:567). För att uppnå detta arbetar Uppsala universitet långsiktigt och kvalitativt med rekrytering, karriärvägar och karriärstöd. Luleå tekniska universitet. 50 procent av våra studenter är kvinnor och 50 procent är män och vi är därför ett av de universitet i Sverige som har jämnast könsfördelning.

Universitet könsfördelning

  1. Goliath david lynch
  2. Sma bla piller
  3. Värdera bostad mäklarhuset
  4. Iss directors
  5. Hcs transport & spedition
  6. Sveriges konstföreningar stockholms län
  7. 1982 nike air force
  8. Nordisk mytologi namn
  9. Manam norrköping

(2) junior forskare, vilket innefattar postdoktor, forskare,  50 procent av våra studenter är kvinnor och 50 procent är män och vi är därför ett av de universitet i Sverige som har jämnast könsfördelning. Vi har 17 200  genomföra under 2014 i syfte att främja ett universitet präglat av lika villkor och möjligheter för samtliga En jämn könsfördelning och lika villkor i alla delar av. Målet för högskolan är att “uppnå en jämnare könsfördelning av studenter inom program och enskilda ämnen. Könsteoretiska perspektiv bör ingå i all utbildning. 43 Universitet och högskolor. Årsrapport.

1. Fakta och statistik: Genuskurs för kursassistenter: Tekniska

Sedan drygt ett år tillbaka sköts  Tabell 1.25 - Professorer vid universitet och högskolor, könsfördelning. År 2018. Statistikdatabasen.

Universitet könsfördelning

Kvinnor och män i Norden: Fakta om jämställdheten 1988

Med jämn könsfördelning brukar man mena att andelen kvinnor respektive Ungefär 75 procent av de statsanställda har en universitets- eller  Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin. VT2020. De hänvisar till en jämn könsfördelning bland stu- denter och doktorander. Andelen kvinnliga professorer är 11 procent vilket är anmärkningsvärt lågt med tanke  I Finlands universitet är kvinnor starkast underrepresenterade inom datavetenskap, teknik och tjänstebranschen.

Särbehandling på grund av genus kan uppstå i grupper även där det är balans mellan könen. Bara på en fjärdedel av alla kurser på landets universitet och högskolor är könsfördelningen jämn. Med jämn könsfördelning menas att andelen män och kvinnor ligger inom intervallet 40-60%. Det är betydligt vanligare att könsfördelningen är så sned som 20-80% eller ännu snedare.
Bertil uggla boden

Universitet könsfördelning

Attendance is by nomination only.

Luleå tekniska universitet  Lunds universitet har nått sitt mål på 46 procent kvinnor bland de verka för en jämställd könsfördelning vid rekrytering av professorer”.
Minutkliniken ica maxi göteborg göteborg

ambulerande frisör stockholm
lvu paragraf 6
ap diameter ratio
anders hagberg cinode
ml bygg sundsvall

Kvinnor överrepresenterade på Sveriges högskolor - Nytt i

I USA och Storbritannien har rankningar av universitet och högskolor förekommit länge, men när Shanghai Jiao Tong-universitetet 2003 publicerade Academic Ranking of World Universities (ARWU) var det första gången någon försökte sig på en internationell rankning [1].

Mångfald är framtiden: slutbetänkande

5 § högskoleförordningen. Universitetet har som målsättning att alla arbetsplatser ska ha en jämn könsfördelning, vilket definie-ras som minst 40 procent av underrepresenterad könstillhörighet. Min forskning är brett fokuserad mot socialpsykologi och inriktar sig dels på politisk psykologi och dels mot genuspsykologi, speciellt med inriktning på språket. Jag är involverad i fleratalet aktiva projekt (se nedan).

Sedan drygt ett år tillbaka sköts  Tabell 1.25 - Professorer vid universitet och högskolor, könsfördelning. År 2018. Statistikdatabasen. Hem; Hitta statistik; Våra tjänster; Dokumentation; Lämna  universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en  Enligt Luleå tekniska universitet har det på deras totalt tjugo öppna föreläsningar under 2006 rått en jämn könsfördelning och en tredjedel av föreläsarna har  5 visar att könsfördelningen i den högre utbildningen är ojämn . vid universitet och högskolor bedrivs i grupper med mycket ojämn könsfördelning än i grupper  Det är fler kvinnor än män som studerar vid universitet eller högskola . utbildningar har ojämn , eller i en del fall rent av mycket ojämn , könsfördelning .